Page 12 - CanaDream Catalog Dutch
P. 12

ALGEMENE VOORWAARDEN      De garantie            • De waarborgsom dient per
      CanaDream garandeert dat onze    creditcard te worden betaald en
      voertuigen voldoen aan de      te worden verwerkt
      hoogste standaard in Canada met  • Prepaid creditcards worden niet
      functies die exclusief voor     geaccepteerd             OPENINGSTIJDEN
      CanaDream zijn.          • De waarborgsom wordt       • 01 mei - 30 september: maandag tot
                        terugbetaald wanneer het
      Reserveringen            voertuig niet betrokken is     en met zondag 08.00 uur -18.00 uur
      Een borg van $500 is bij de     geweest bij een incident en in   • 01 oktober - 30 april: maandag tot
      boeking vereist.           een schone en onbeschadigde     zaterdag* 08.00 uur -17.00 uur*

      Betalingen              staat, compleet met alle      • Het ophaalschema van CanaDream
                                          dagelijks 13.00 uur -16.00 uur.
      De volledige betaling is 30 dagen  apparatuur, wordt
      voor vertrek vereist. De betaling  teruggegeven.           Bel ons op de ochtend van uw
      kan worden gedaan door       Groepsreserveringen         vertrekdag om uw ophaaltijd in te
      MasterCard, Visa of American    CanaDream verwelkomt         plannen.
      Express creditcards. Alle gasten  groepsreserveringen voor al onze
      moeten een geldige creditcard op  types units met de volgende     • Terugbrengen is vanaf 08.00 uur -10.00
      hebben het moment van ophalen   wijzigingen in onze algemene     uur
      (zie hoofdstuk over borg)..    voorwaarden voor groepen van     • Extra kosten bij terugbrengen na

      Annuleringsvoorwaarden       vijf of meer voertuigen. Een     10.00 uur.
                                          * Zondag ophalen/terugbrengen is
      Bij boekingen en annuleringen   storting van $500 per unit is     mogelijk tegen meerprijs.
                       vereist bij de bevestiging van de
      binnen vijf dagen worden er “geen  boeking. De volledige betaling is
      kosten” in rekening gebracht als  binnen 90 dagen voor vertrek
      de vertrekdatum meer dan 45    vereist.              In het onwaarschijnlijke geval dat
      dagen na de boekingsdatum is.                     er een mechanische storing
      Voor boekingen die worden     Annuleringsvoorwaarden voor     optreedt, zijn gasten bevoegd om
      geannuleerd na meer dan 5 dagen  een groep              noodzakelijke reparaties tot $100
      na de boekingsdatum gelden de   • Meer dan 180 dagen voor     uit te laten voeren. Voor kosten
      volgende annuleringskosten:     vertrek: $500 per geboekt     meer dan $100, wordt u verzocht
      • Meer dan 45 dagen voor vertrek:  voertuig             te bellen met CanaDream om
                                         toestemming te vragen, alvorens
       $100               • 179-60 dagen voor vertrek: 50%  de reparaties te laten uitvoeren.
      • 45-15 dagen voor vertrek:  $500  van de kosten          Vervangen onderdelen, samen
      • 14-08 dagen voor vertrek: $750  • Minder dan 60 dagen: volledige  met de aankoopbon, moeten
      • 7 dagen voor vertrek en bij niet  betaling             worden teruggestuurd naar het
       op komen dagen: 100% van de                     terugbrengstation om voor
       totale kosten:          Transfers              vergoeding in aanmerking te
                       Transfers van en naar de
      Minimale boekingsduur       luchthaven of luchthaven-hotels   komen. Gasten zijn volledig
      CanaDream is blij om u te mogen  zijn op de dag van het ophalen of  verantwoordelijk voor schade aan
      verwelkomen als onze gast zonder  afzetten inclusief, behalve in   de banden en het onderstel. De
      minimale boekingsduur en op elk  Montreal, waar een extra toeslag  olie, de bandenspanning en de
      moment van het jaar, afhankelijk  van toepassing is.         koelvloeistof moeten bij het
      van de vraag en de                           tanken worden gecontroleerd. De
      beschikbaarheid.          Vroegtijdig retouren/        kosten voor het verversen van de
                       ongebruikte kilometers       olie zal worden terugbetaald op
      Borg                Sorry, er zijn geen terugbetalingen  vertoon van de aankoopbon. De
      • Boekingen van gasten vereisen  voor vroegtijdige terugkeer of   verantwoordelijkheid van de
       een borg van $750 ($1,500 voor  ongebruikte kilometers.       onderneming is beperkt tot de
       bestuurders 21 tot 24 jaar)                     terugbetaling van het dagelijkse
      • Een open, ondertekende     Verantwoordelijkheid voor      brutotarief, of een deel daarvan,
       creditcard autorisatie (blanco)  reparaties/onderhoud        als de reparatie langer dan 48 uur.
       wordt bij vertrek ingenomen   Ons wagenpark is in topconditie.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16